Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » Kebidu IDE 44 Pin 2.5 Inch Đến Sata PC Adapter Chuyển Đổi 1.5Gbs Hỗ Trợ ATA 133 100 HDD CD DVD Nối Tiếp đĩa Cứng Bán Buôn

Kebidu IDE 44 Pin 2.5 Inch Đến Sata PC Adapter Chuyển Đổi 1.5Gbs Hỗ Trợ ATA 133 100 HDD CD DVD Nối Tiếp đĩa Cứng Bán Buôn

Kebidu IDE 44 Pin 2.5 Inch Đến Sata PC Adapter Chuyển Đổi 1.5Gbs Hỗ Trợ ATA 133 100 HDD CD DVD Nối Tiếp đĩa Cứng Bán Buôn

(Rating : 4.7 from 18 Review)

US $ 4.43 US $ 3.32 25% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Kebidu IDE 44 Pin 2.5 Inch Đến Sata PC Adapter Chuyển Đổi 1.5Gbs Hỗ Trợ ATA 133 100 HDD CD DVD Nối Tiếp đĩa Cứng Bán Buôn are here :

Kebidu IDE 44 Pin 2.5 Inch Đến Sata PC Adapter Chuyển Đổi 1.5Gbs Hỗ Trợ ATA 133 100 HDD CD DVD Nối Tiếp đĩa Cứng Bán Buôn,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Kebidu IDE 44 Pin 2.5 Inch Đến Sata PC Adapter Chuyển Đổi 1.5Gbs Hỗ Trợ ATA 133 100 HDD CD DVD Nối Tiếp đĩa Cứng Bán Buôn Image 2 - Kebidu IDE 44 Pin 2.5 Inch Đến Sata PC Adapter Chuyển Đổi 1.5Gbs Hỗ Trợ ATA 133 100 HDD CD DVD Nối Tiếp đĩa Cứng Bán Buôn Image 3 - Kebidu IDE 44 Pin 2.5 Inch Đến Sata PC Adapter Chuyển Đổi 1.5Gbs Hỗ Trợ ATA 133 100 HDD CD DVD Nối Tiếp đĩa Cứng Bán Buôn Image 4 - Kebidu IDE 44 Pin 2.5 Inch Đến Sata PC Adapter Chuyển Đổi 1.5Gbs Hỗ Trợ ATA 133 100 HDD CD DVD Nối Tiếp đĩa Cứng Bán Buôn Image 5 - Kebidu IDE 44 Pin 2.5 Inch Đến Sata PC Adapter Chuyển Đổi 1.5Gbs Hỗ Trợ ATA 133 100 HDD CD DVD Nối Tiếp đĩa Cứng Bán Buôn Image 5 - Kebidu IDE 44 Pin 2.5 Inch Đến Sata PC Adapter Chuyển Đổi 1.5Gbs Hỗ Trợ ATA 133 100 HDD CD DVD Nối Tiếp đĩa Cứng Bán Buôn

Other Products :

US $3.32